Trojsten

NADÁCIA TROJSTENU


Diskusný mailing list

je mailing list pre členov a priateľov Nadácie, ktorí chcú mať prehľad o jej činnosti, chcú sa podieľať na diskusiách o rôznych problémoch súvisiacich s Nadáciou, alebo chcú mať prístup k týmto informáciám.

Zapíšte sa do mailing listu:

Meno: Email:

Po zapísaní dostanete heslo, pomocou ktorého môžete pristupovať k archívu mailing listu a tiež meniť svoje nastavenia (dá sa napríklad nastaviť, aby vám chodili všetky správy za jeden deň naraz - digest, prípadne aby vám nechodili žiadne).

Prístup pre členov mailing listu

Prostredníctvom tejto formy môžete dostať svoje heslo, zmeniť nastavenia, či odhlásiť sa z mailing listu:

Email:

Pozor, heslo pre stránku Nadácie nie je nutne totožné s heslom pre mailing list.

Prístup do archívu

Archív diskusie, prístupný iba pre členov mailing listu.


Posledná zmena: 20.11.2006
Webmaster: