Trojsten

NADÁCIA TROJSTENU


Ako sa stať členom Nadácie?

Členom Nadácie sa stáva každý prispievateľ dňom registrovania príspevku Nadáciou. Výška príspevku je dobrovoľná, minimálna hodnota ročného príspevku však musí byť aspoň ekvivalent 1 USD. Členstvo v Nadácii zaniká dňom 31.12. roku, v ktorom prispievateľ neuhradil svoj členský príspevok. Členstvo v Nadácii môže zaniknúť aj na žiadosť prispievateľa.

Ak už ste členom Nadácie,najskôr sa prihláste.

Úhrada príspevku

Pred zaplatením príspevku prosím vyplňte nižšie uvedený formulár. Príspevok je možné uhradiť jedným z troch spôsobov: vyplňte nižšie uvedený formulár):

 1. Úhrada na účet v SR
  Názov účtu: TROJSTEN
  Číslo účtu: 2622007687/1100
  IBAN: SK06 1100 0000 0026 2200 7687 (pre platby zo zahraničia)
  Banka: Tatrabanka Swift code: TATRSKBX
  Konst. symbol: 0558 (z uctu), 0559 (zlozenkou)
  Poznámka: Pri platbe poštovou poukážkou uveďte adresu: TROJSTEN, KZVI FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava
  Adresa banky: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika

 2. Elektronická úhrada cez internet (PayPal)
  Pomocou tejto služby je možné poslať príspevky buď priamo z bankového účtu (vyžaduje PayPal účet prepojený s bankovým účtom - pozri zoznam krajín, kde je PayPal k dispozícii), alebo priamo pomocou kreditnej karty. Uprednostňujeme platby z bankového účtu, keďže platby kreditnou kartou sú spoplatnené cca 3%.
  Platby z účtu: Platby kreditnou kartou:
  Prijimatel: Prijímateľ:
  NEMÔŽE prijímať platby kreditnou kartou Výška príspevku je znížená o poplatok cca 3%
 3. Úhrada šekom do USA pozor zmena!
  Šek na meno: Juraj Foldes
  Poslať na adresu: Juraj Foldes, 1015 17th Ave S Apt #7, Nashville, 37212 TN
  Poznámka: Šeky prosíme pokiaľ možno zasielajte v USD. Šeky, ktoré nie sú vystavené v USD podliehajú vysokým poplatkom.

Formulár

Prosíme, PRED odoslaním príspevku vyplňte nasledujúci formulár, aby bolo možné identifikovať vašu platbu a zaradiť vás medzi členov Nadácie.

(*) označuje povinné položky

Priezvisko (*): (napr. Mrkvička)
Meno (*): (napr. Jozef)
E-mail (*): (napr. jozko@pobox.sk)
Nasledujúce číslo bude identifikovať vašu platbu. Prosím, uveďte ho pri vypĺňaní formulára a súčasne aj pri vašej platbe (variabilný symbol, MEMO položka šeku a pod.). Ak ste už členom Nadácie, toto číslo nemusí byť rovnaké, ako ste uviedli pri predchádzajúcej platbe.
ID platby (*): (náhodne číslo medzi 1000 a 9999)
Výška príspevku (uveďte aj menu) (*): (napr. 5EUR)
Rozdeliť príspevok v pomere (*): KMS: FKS: KSP: (napr. 1:1:1 znamená rovným dielom)
Spôsob platby (*): Účet v SR (vrátane poštovej poukážky) 
  Cez PayPal.com  
  Šekom do USA  

Ďalšie údaje sú nepovinné. Ak už ste členom Nadácie (prispeli ste v minulom roku) a uviedli ste svoje údaje, nemusíte uvádzať tieto údaje znovu. V prípade zmeny prosíme vyplňte príslušný údaj znovu.

Ročník maturity: (napr. 1976)
Aktuálne pôsobisko: (napr. Univerzita Komenského)
Adresa: (napr. Ovocníčková 17, 82100 Dolná-Horná, SR)
Zaslaním tejto formy automaticky súhlasim s tým, aby moje meno bolo publikované na internete v zozname členov Nadácie. Nasledujúca voľba umožňuje vyjadriť súhlas/nesúhlas s publikovaním ďalších informácií v zozname členov Nadácie (ročník maturity, momentálne pôsobisko) a poskytnutím e-mailovej adresy ostatným členom Nadácie. Údaje o výške platby nebudú zverejňované!
S publikovaním údajov: súhlasím nesúhlasím


Posledná zmena: 21.12.2012
Webmaster: