Trojsten

NADÁCIA TROJSTENU


Správna rada

Správna rada spravuje Nadáciu v súlade so Stanovami. Volebné obdobie tejto Správnej rady končí najneskôr v decembri 2009. Prípadné otázky a pripomienky pre Správnu radu posielajte na adresu .

Člen Správnej rady E-mail Pôsobisko
Martina Gancárová Cornell University
Zuzana Láffersová Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen
Ľuboš Steskal Univerzita Komenského
Tajomník Nadácie:
Laci Rampášek Univerzita Komenského

Bývalí členovia správnej rady

Títo členovia Nadácie pôsobili v Správnej rade v predchádzajúcich volebných obdobiach.

Bronislava Brejová2003-2005
Alexander Erdélyi tajomník 1999-2004
Miro Helbich 2005-2007
Richard Kollár 1999-2001,2007-2009
Julka Lipková tajomníčka 2004-2008
Peter Macák 2001-2003
Matúš Medo 2007-2009
Martin Niepel 1999-2003
Martin Pál 2002-2005
Martin Plesch 2001-2002
Tomáš Vinař 1999-2001,2005-2009
Jana Višňovská 2003-2007

Posledná zmena: 12.02.2010
Webmaster: