Trojsten

NADÁCIA TROJSTENU


Spravodaj Novinky zo života Nadácie a seminárov. Komu dáš dve percentá? Aj tento rok môžete seminárom venovať 2 percentá dane z príjmu (fyzických aj právnických osôb).
Viac informácií na stránkach občianskeho združenia Trojsten.

Nadácia TROJSTENU je voľné neziskové združenie osôb zaoberajúce sa získavaním a rozdeľovaním finančných prostriedkov pre vybrané stredoškolské korešpondenčné semináre na Slovensku. Finančné prostriedky Nadácie sú určené najmä pre tieto korešpondenčné semináre:

  
KMS
Korešpondenčný matematický seminár (pôvodne BKMS+SKMS)
 
  
FKS
(Bratislavský) Fyzikálny korešpondenčný seminár
 
  
KSP
(Bratislavský) Korešpondenčný seminár z programovania
 

Nadáciu založili bývalí riešitelia a vedúci týchto korešpondenčných seminárov.

PRISPEJTE AJ VY NA KOREŠPONDENČNÉ SEMINÁRE A STAŇTE SA ČLENMI NADÁCIE! Stačí prispieť malou sumou (minimálny ročný príspevok v hodnote 1 USD), každý prispievateľ sa stáva členom Nadácie. Členovia sa majú možnosť podielať na rozhodovaní o činnosti Nadácie prostredníctvom voľby Správnej rady Nadácie. [Ako prispieť?].

Nadácia začala svoju činnosť k 1. októbru 1999. Nadáciu riadi Správna rada, ktorú každé dva roky volia členovia Nadácie. [Správna rada]


Posledná zmena: 19.02.2013
Webmaster: